โครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

24 มกราคม 2566
อ่าน : 124


โครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

ประเภทที่ 1: สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะ ป.โท หลักสูตรนานาชาติ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2566

ประเภทที่ 2: สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (หลักสูตรป.โท หลักสูตรไทยและนานาชาติ / ป.เอก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 3 เมษายน 2566

อ่านประกาศรับสมัคร และ Download ใบสมัครได้ที่: http://bit.ly/3GSZXAK

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 613 2422 และ 2425 / grad@econ.tu.ac.th /Line: @040hpqmh