คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้มาเยือนจาก School of Commerce, Waseda University

09 กุมภาพันธ์ 2566
อ่าน : 101


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์ ผู้อำนวยการคณะทำงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับผู้มาเยือนจาก School of Commerce, Waseda University ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Assoc.Prof.Dr.Toshihiro Ichida และนักศึกษาจำนวน 4 คน ซึ่งเดินทางมาเพื่อนำเสนอผลงานในเรื่อง "The Art of Fermi Estimation" ให้แก่นักศึกษาโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ได้รับฟังและอภิปรายร่วมกัน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566