ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. (CRISP) ประชุมหารือกับผู้แทนจาก World Bank - Poverty and Inequality Team

27 กุมภาพันธ์ 2566
อ่าน : 201


ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CRISP) นำโดย ผศ.ดร.ธร ปีติดล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคณาจารย์ของกลุ่ม Cluster ร่วมให้การต้อนรับและประชุมหารือเกี่ยวกับงานวิจัยกับผู้แทนจาก World Bank - Poverty and Inequality Team ซึ่งนำโดย Dr.Rinku Murgai (Regional Manager), Dr.Nadia Belhaj Hassine Belghith (Senior Economist), Ms.Buntarika Sangarun (Program Assistant, Macroeconomics, Trade and Investment) และ Dr.Tanida Arayavechkit เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/540217472774672