การประชุมทวิภาคี ไทย-ญี่ปุ่น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกระบวนการจัดการซากรถยนต์ในประเทศไทย

27 กุมภาพันธ์ 2566
อ่าน : 446


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมจัดประชุมทวิภาคี ไทย-ญี่ปุ่น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกระบวนการจัดการซากรถยนต์ในประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ Mr. Toru Terai เลขานุการเอกและรองผู้แทนถาวรประเทศญี่ปุ่นประจำ ESCAP เป็นประธานเปิดการประชุม และ ดำเนินการประชุมโดย รศ.ดร เกรียงไกร เตชกานนท์ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีผู้แทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการขนส่งทางบก และ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan: METI) พร้อมด้วย องค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) ศูนย์ส่งเสริมการรีไซเคิลยานยนต์แห่งญี่ปุ่น (Japan Automobile Recycling Promotion Center: JARC) และ บริษัท เอกซ์รี เอเชีย (EXRI) เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “กรอบการวิจัยระบบและมาตรการป้องกันการนำรถยนต์สิ้นสภาพกลับมาใช้ใหม่” โดยในการประชุมครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดการซากรถยนต์ในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน แนวทางการพัฒนาการจัดการซากรถยนต์อย่างเป็นระบบ ยั่งยืน และ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/540217472774672