คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจและอาลัยกับการจากไปของ ศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16 พฤษภาคม 2566
อ่าน : 148


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจและอาลัยกับการจากไปของ ศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์