กำหนดการฝึกซ้อมและการรับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

31 สิงหาคม 2566
อ่าน : 1,107


กำหนดการฝึกซ้อมและการรับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564


ซ้อมย่อยคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ กลุ่มอาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ห้อง SC1002
ลงทะบียนแจ้งความจำนงเข้าร่วมการซ้อมย่อยคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้ที่: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeUwsYJj0mI2w.../viewform

ซ้อมใหญ่บัณฑิต ป.ตรี วันที่ 25 พฤจิกายน 2566 l 09.00 - 12.30 น.
ซ้อมใหญ่มหาบัณฑิต วันที่ 25 พฤจิกายน 2566 l 16.00 - 18.30 น.
รับจริงบัณฑิต ป.ตรี วันที่ 29 พฤจิกายน 2566 l 14.00 น. เป็นต้นไป
รับจริงมหาบัณฑิต วันที่ 30 พฤจิกายน 2566 l 09.00 น. เป็นต้นไป