ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมงานเสวนาออนไลน์หัวข้อ “HIGHLIGHTS OF ADB’S KEY INDICATORS FOR ASIA AND THE PACIFIC 2023" จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ Asian Development Bank (ADB)

07 กันยายน 2566
อ่าน : 233


ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมงานเสวนาออนไลน์หัวข้อ “HIGHLIGHTS OF ADB’S KEY INDICATORS FOR ASIA AND THE PACIFIC 2023" จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ Asian Development Bank (ADB) จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 

รับชมได้ที่: https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/636157291937552


ร่วมเสวนาโดย
Arturo Martinez Jr., Ph.D. - Resource Person, Statistician, ADB
Nalwino Billones, MPM - Resource Person, Consultant, ADB
Madeline Dumaua Cabauatan - Resource Person, Consultant, ADB
กล่าวเปิดงานเสวนาโดย ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
ดำเนินรายการโดย อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้อำนวยการคณะทำงานสัมมนา เผยแพร่จัดการองค์ความรู้ และสื่อสารสาธารณะ