คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้มาเยือนจาก Waseda University ประเทศญี่ปุ่น

22 กันยายน 2566
อ่าน : 262


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย Dr. Brian Patrick Kennedy คณะทำงานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Prof. Toshihiro Ichida จาก Waseda University ประเทศญี่ปุ่นที่นำนักศึกษาจำนวน 13 คน มาเยี่ยนเยียนคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เพื่อนำเสนอผลงานในหัวข้อ "The Pyramid Principle" และ "McKinsey & Company" ให้นักศึกษาโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (BE) ได้รับฟังและอภิปรายร่วมกัน เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์