ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาโครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (BE) เข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย (รอบ Finalist) จากการแข่งขัน IIBD International Case Competition 2023

08 พฤศจิกายน 2566
อ่าน : 121


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาโครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (BE) เข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย (รอบ Finalist) จากการแข่งขัน IIBD International Case Competition 2023 ณ ฮ่องกง จัดโดย School of Business of Hong Kong Baptist University (HKBU) จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 40 ทีม โดยทีมนักศึกษา มีรายชื่อดังต่อไปนี้ (1) คุณศิวัช ตรีรัตนภรณ์ (2) คุณณัฐวุฒิ ภูธนกิจ (3) คุณณรัณธร ชัยชนะโชติ (4) คุณพิมรา พรหมชนะ

นอกจากนี้ คุณพิมรา พรหมชนะ ยังได้รับรางวัล Best Presenter Award จากการแข่งขันดังกล่าวอีกด้วย