โครงการปริญญาตรีภาคภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567

08 พฤศจิกายน 2566
อ่าน : 185


โครงการปริญญาตรีภาคภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567

รอบที่ 1 Portfolio - รับสมัครตั้งแต่ 1 - 21 พฤศจิกายน 2566
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: www.admissions.econ.tu.ac.th

รอบที่ 3 Admission - รับสมัครตั้งแต่ 6 - 12 พฤษภาคม 2567
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: www.tuadmissions.in.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
โทร: 02 - 696 - 5981 - 2
Email: admissions_econtu@econ.tu.ac.th

Facuty of Economics, Thammasat University
“Where we produce quality economists for the nation”