ทีมนักศึกษาโครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (BE) ได้รับ "รางวัลชนะเลิศ" จากการเเข่งขันกิจกรรม Tri Petch Group Awakens Your Challenge 2023

23 มกราคม 2567
อ่าน : 286


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาโครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (BE) ได้รับ "รางวัลชนะเลิศ" จากการเเข่งขันกิจกรรม Tri Petch Group Awakens Your Challenge 2023 ในหัวข้อ “โครงการนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอนในทศวรรษหน้า” (Innovation Project towards Sustainability / Carbon Neutrality in the Next Decade) จัดโดย กลุ่มตรีเพชร โดย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ คว้าเงินรางวัลมูลค่า 70,000 บาท ภายใต้ชื่อทีม Uzusi Consulting โดยมีสมาชิกดังต่อไปนี้

คุณนพชัย โชติปรีชารัตน์
คุณนภัสรพี อุตมะโภคิน
คุณฐิติรัตน์ วิวัฒนเดชา
คุณณรัก สถิตชัยเจริญ
คุณภริตา บำเพ็ญเพียร

Tri Petch Group Awakens Your Challenge 2023 เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้น้องๆ นิสิต นักศึกษารุ่นใหม่ได้แสดงออกถึงแนวคิดในการวางแผนกลยุทธ์ ด้วยการให้นำความรู้แขนงต่างๆ ทั้งความรู้ทางวิชาการและข้อมูลทางธุรกิจของกลุ่มตรีเพชร มาสร้างสรรค์เป็นสุดยอดแผนกลยุทธ์ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาศักยภาพ และมุมมองใหม่ๆ ทางธุรกิจ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท