โครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

18 ธันวาคม 2563
อ่าน : 465
โครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

ประเภทที่ 1: สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (หลักสูตรป.โท: ไทย / ป.โท: นานาชาติ / ป.เอก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 1 มีนาคม 2564
อ่านประกาศรับสมัคร และ ลงทะเบียนเพื่อสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.econ.tu.ac.th หรือ http://sites.google.com/econ.tu.ac.th/maadmission/home

ประเภทที่ 2: สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะ ป.โท หลักสูตรนานาชาติ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2564
อ่านประกาศรับสมัคร และ Download ใบสมัครได้ที่ www.econ.tu.ac.th หรือ http://sites.google.com/econ.tu.ac.th/maadmission/home

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
02 613 2422 หรือ 02 613 2425
grad@econ.tu.ac.th