หลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (รุ่นที่ 25) ประจำปีการศึกษา 2564

23 ธันวาคม 2563
อ่าน : 665
หลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (รุ่นที่ 25) ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564

ดูรายละเอียดกำหนดการรับสมัครได้ที่:

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
โทร 02-613-2423, 02-613-2479
Email: mbe@econ.tu.ac.th

Website: https://www.econ.tu.ac.th/master-degree/mbe/pages/course
Facebook: https://www.facebook.com/mbethammasat