คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาคณะในวาระครบรอบ 75 ปี รับสิทธิลดหย่อนภาษี 2 เท่า

01 กรกฎาคม 2567
อ่าน : 405


Every contribution counts, every impact matters.


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาคณะในวาระครบรอบ 75 ปี รับสิทธิลดหย่อนภาษี 2 เท่า (ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน) พร้อมรับของที่ระลึกตามเงื่อนไขที่กำหนด

สามารถบริจาคผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้
1. บริจาคผ่าน QR Code e-Donation หรือ
2. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 663-4-11875-2 ชื่อบัญชีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บริจาค)
3. กรอกข้อมูลของผู้บริจาคเพื่อยันยืนหลักฐานการโอนเงินและที่อยู่สำหรับการจัดส่งหนังสือขอบคุณพร้อมของที่ระลึก ผ่าน bit.ly/donate4EC

รับของที่ระลึก เมื่อบริจาคถึงยอดที่กำหนด
เมื่อบริจาคตั้งแต่ 10,000 บาท รับกระเป๋าผ้า Canvas EconTU
เมื่อบริจาคตั้งแต่ 30,000 บาท รับกระบอกน้ำเก็บความเย็นและร่ม EconTU
**ของที่ระลึกมีจำนวนจำกัด**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 02-696-6112-3
E-mail : donate.ectu@econ.tu.ac.th