ช่องทางติดต่อและส่งเอกสารต่างๆ ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (COVID - 19)

04 มกราคม 2564
อ่าน : 338


ช่องทางติดต่อและส่งเอกสารต่างๆ ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (COVID - 19)

โดยท่านสามารถติดต่อหน่วยงานต่างๆ ของคณะฯ ผ่านเบอร์โทรศัพท์และ Email ในวันและเวลาราชการ
หากหน่วยงานใดประสงค์จะส่งหนังสือถึงคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถส่งได้ทางอีเมล
pantor@econ.tu.ac.th (ท่าพระจันทร์) และ
sermsak@econ.tu.ac.th (ศูนย์รังสิต)

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือใช้อีเมลทางการขององค์กร/หน่วยงานที่ท่านสังกัด เพื่อการยืนยันตัวเอง และจัดทำเอกสารให้อยู่ในรูปไฟล์ pdf

หลังส่งอีเมล หากไม่ได้รับการตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง สามารถเช็คสถานะการส่งเอกสารได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 089 228 8716 (คุณจินตนา ธนะสันต์ สารบรรณท่าพระจันทร์) และ 096 881 0568 (คุณเสริมศักดิ์ กรุดเงิน สารบรรณศูนย์รังสิต)