ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ลีลหานนท์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

01 กุมภาพันธ์ 2565
อ่าน : 638

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์  ลีลหานนท์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.