ทุนพระราชทาน มูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี 2565

18 กุมภาพันธ์ 2565
อ่าน : 3,057


ด้วยคณะกรรมการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล จะดำเนินการคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์ที่มีสิทธิ (คุณสมบัติ) ตามข้อระเบียบการพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี 2565 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อระเบียบพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 และ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 เพื่อขอพระราชทานทุนประจำปี 2565

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารแนบ  
ยื่นใบสมัครผ่านอีเมล pet@econ.tu.ac.th และ raveewan@econ.tu.ac.th
ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
1. คุณเพชรรัตน์ ไม้จันทร์ - 02 696 5982 อีเมล pet@econ.tu.ac.th
2. คุณรวีวรรณ เจริญศิลป์ชัย - 02 613 2438 อีเมล raveewan@econ.tu.ac.th