คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF)

19 เมษายน 2566
อ่าน : 479


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำโดย ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดี และ รศ.ดร.พีระ เจริญพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ไกรพิชิต เรืองศรีไชยะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการด้านงานวิจัย กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) และคุณธีร์วลี อัศวนิเวศน์ ตำแหน่ง Data manager ซึ่งเดินทางมาเยือนคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยวัตถุประสงค์ในการมาเยือนครั้งนี้ เพื่อพบปะพูดคุย แนะนำกองทุนฯ และการดำเนินงานต่าง ๆ ของ CMDF รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกี่ยวกับข้อมูลการทำวิจัย เพื่อการดำเนินงานของ CMDF