ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น 2525 บริจาคสิ่งของให้แก่คณะฯ

18 สิงหาคม 2563
อ่าน : 887
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 คุณอรุณ ลีลาพัฒนภูติ ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น 2525 ได้บริจาคพร้อมติดตั้งโคมไฟ LED ระบบโซล่าเซลล์และแบตเตอรี่ชุดใหญ่ ให้แก่คณะฯ เพื่อแก้ปัญหาป้ายคณะฯ บริเวณริมแม่น้ำที่ส่องแสงไม่เพียงพอ นอกจากนี้คุณอรุณ ลีลาพัฒนภูติ ยังเป็นแกนนำในการตั้งกลุ่มศิษย์เก่าของคณะฯ ในนาม "เพื่อรพ.ธรรมศาสตร์" โดยมีจุดประสงค์เพื่อการระดมทุนและจัดหาหน้ากาก ชุดและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อบริจาคให้แก่โรงพยาบาลมาหลายครั้งแล้ว