ทีมนักศึกษาธรรมศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศ J-MAT Award ครั้งที่ 29

18 สิงหาคม 2563
อ่าน : 678
ขอแสดงความยินดีกับน้องกาญจน์สุภา ศิริพรวิวัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนึ่งในสมาชิกทีม "ตี๋ขายซอส" ทีมตัวแทนหนึ่งเดียวจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศจากโครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 29 ภายใต้หัวข้อ “จัดจ้านสุดไอเดีย” กับผลิตภัณฑ์ซอสพริก ตรา Made by TODD

ทีมตี๋ขายซอส เป็นการรวมตัวกันของนักศึกษาจาก 3 คณะด้วยกัน ได้แก่
1.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 6 คน
2.คณะวารสารศาสตร์ 2 คน
3.คณะเศรษฐศาสตร์ 1 คน

ได้รับชัยชนะจากการแข่งขันกับทีมอื่นที่เหลืออีก 6 ทีม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6 ทีม) โดยทีมได้รับรางวัลชนะเลิศ โล่พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพร้อมทุนการศึกษา 130,000 บาท และเกียรติบัตร พร้อมด้วย รางวัล Creative Award อีก 10,000 บาท รวมถึงรางวัลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาทีมชนะเลิศ ผศ.ปิติพีร์ รวมเมฆ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)​

J-MAT Award คือ โครงการประกวดแผนการตลาดระดับประเทศ ซึ่งได้มีการจัดอย่างต่อเนื่องมายาวนานถึง 28 ปี จัดโดย ชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย หรือ J-MAT ภายใต้การดูแลของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัทผู้สนับสนุนชั้นนำในประเทศไทยในแต่ละปี

ในปีนี้ ได้รับการสนับสนุนโดย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ภายใต้หัวข้อ “จัดจ้าน สุดไอเดีย” เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาด ทั้งยังฝึกให้รู้จักวิเคราะห์ ค้นหาข้อมูลเชิงธุรกิจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และรู้จักการทำงานเป็นทีมอย่างมีระบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ จากประสบการณ์การเขียนแผนการตลาดของจริงที่ไม่ใช่แค่ในห้องเรียน