งานวันครบรอบ 71 ปี การสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

18 สิงหาคม 2563
อ่าน : 642
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานวันครบรอบการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ปีที่ 71 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยคณบดี พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย และทำบุญพิธีสงฆ์ ณ วัดตระพัง จังหวัดปทุมธานีในช่วงเช้า เพื่อความเป็นสิริมงคล