ขอแสดงความยินดีศิษย์เก่าของคณะฯ ที่ได้รับ เข็มเกียรติยศ และโล่เกียรติยศ ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 90

16 พฤษภาคม 2567
อ่าน : 136


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีศิษย์เก่าของคณะฯ ที่ได้รับ เข็มเกียรติยศ และโล่เกียรติยศ ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 90

- นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับเข็มเกียรติยศ 
- นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)  ได้รับโล่เกียรติยศ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 
- นายวิน พรหมแพทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้าไฮเน็ตเวิร์ธ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่เกียรติยศ ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
https://drive.google.com/file/d/1rwVPqQxcW1HNGaAY19UyuJfQSK4q8_iY/view?usp=sharing