ร่วมบริจาค


บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร

เพื่อกองทุนการศึกษา
เพื่อกองทุนพัฒนาคณะฯ
เพื่อกองทุนพัฒนาห้องสมุดป๋วยฯ
 

สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคาร
สาขา
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
 
ธนาคาร
สาขา
ท่าพระจันทร์
ชื่อบัญชี
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่บัญชี
982-1-57414-9


 

หรือ ร่วมบริจาคผ่าน e-Donation


 

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 02-696-5984 
โทรสาร : 02-696-5987
อีเมล : patcharin@econ.tu.ac.th