ให้ โอกาสการศึกษา

บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร

บริจาคทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา

สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคาร
สาขา
คลองหลวง
ชื่อบัญชี
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่บัญชี
178-2-40288-7
ธนาคาร
สาขา
ท่าพระจันทร์
ชื่อบัญชี
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่บัญชี
982-1-57414-9

 

ช่องทางการติดต่อ โทรสาร 02-696-5987 หริอ e-mail : duang@econ.tu.ac.th