ชวนรับชมองค์ความรู้ของบุคลากรในคณะฯ ที่มีการประชาสัมพันธ์บน Facebook: EconTU Official เดือนมิถุนายน 2564

29 June 2021
Read : 667
ชวนรับชมองค์ความรู้ของบุคลากรในคณะฯ ที่มีการประชาสัมพันธ์บน Facebook: EconTU Official เดือนมิถุนายน 2564

1. แรงงาน…สู่โลกหลังโควิด-19
รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ, SDG Move TH
https://www.sdgmove.com/2021/05/01

2. ถอดรหัส!! แผนฟื้นฟู​ใหม่ ดัน​ 'บินไทย'​ ทะยานฟ้า เปิดโอกาส 'ธุรกิจ​ -​ ประเทศ'​ ที่น่าคิดตาม
ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี, THE STATES TIMES
https://thestatestimes.com/post/20210502

3. คอร์รัปชั่น...ไหมครับท่าน ตอนที่ 5
การป้องกัน และการปราบปรามการทุจริต
ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี, THE STATES TIMES
https://thestatestimes.com/post/202105144

4. ยานยนต์ไฟฟ้าไทย ZEV 100% ในปี 2035 เป้าหมายยังคลุมเครือ
รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์, Way Magazine
https://waymagazine.org/zero-emission-vehicle-2035/

5. เปิดมุมมอง รศ. ดร.กิริยา กุลกลการ กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยเพื่อรองรับการทำงานในอนาคต
รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ, ธนาคารแห่งประเทศไทย
https://www.bot.or.th/Thai/BOTMagazine/Pages/256402

6. นโยบายศึกษาในมุุมมอง Welfare Economics: ศึกษานโยบายในฐานะการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมส่วนรวม
ผศ.ดร. ธร ปีติดล, สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
https://drive.google.com/file/d/1OgW3A

7. หากแรงงานไทยหายไป จะเป็นอย่างไร? สำรวจผลกระทบทางเศรษฐกิจจากปรากฏการณ์ย้ายประเทศ
รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ, The Matter
https://thematter.co/social/economy/migration-impacts-on

8. หลักประกันสุขภาพกับความยั่งยืน
ส่วนหนึ่งจากการสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาประสิทธิภาพทางการคลังที่ยั่งยืนสำหรับระบบประกันสุขภาพ"
https://www.naewna.com/politic/columnist/47659

9. ระบบสวัสดิการของประเทศไทยควรพัฒนาอย่างไร? อะไรคือประเด็นสำคัญ?
ผศ.ดร.ธร ปีติดล, Friedrich-Ebert-Stiftung Thailand
ตอนที่ 1: https://drive.google.com/file/d/173
ตอนที่ 2: https://drive.google.com/file/d/174

10. จีนใช้ Data Platform มาช่วยลดความยุ่งยากฉีดวัคซีนประชาชนได้อย่างไร
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น, สำนักข่าวอิศรา
https://www.isranews.org/article/isranews-article/98567

11. ค่าของคนอยู่ที่คนของใคร: เตียงผู้ป่วย แป๊ะเจี๊ยะ และตั๋วช้าง
อ.อิสร์กุล อุณหเกตุ, THE 101.WORLD
https://www.the101.world/corruption-in-thailand

12. Director’s Note: 02 ว่าด้วยเครือข่าย SDSN Thailand
ผศ.ชล  บุนนาค, SDG Move TH
https://www.facebook.com/sdgmoveth/photos/a.1804783659778833/2950419835215204/

13. เศรษฐสาร on Podcast EP10 - European Super League
ผศ.ดร.นภนต์ ภุมมา พูดคุยกับ อาจารย์อิสร์กุล อุณหเกตุ, เศรษฐสาร
https://soundcloud.com/user-7840

14. Director’s Note: 03 ระบบบัญชีข้อมูล สำนักงานสถิติแห่งชาติ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผศ.ชล บุนนาค, SDG Move TH 
https://www.facebook.com/sdgmoveth/photos/a.188

15. 6 ข้อ “โมเดลจีน” ชนะโควิด เร็ว แรง ศรัทธา ใช้ Data ไร้วิวาทะนักการเมือง
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น, ไทยรัฐ
https://www.thairath.co.th/scoop/theissue/2090

16. เบื้องหลังวัคซีนแดนมังกร ไขคำตอบคนจีนฉีด “ซิโนฟาร์ม” หรือ “ซิโนแวค”กันแน่ ?
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น, ไทยรัฐ
https://www.thairath.co.th/scoop/theissue/20926

17. หาทางออกเศรษฐกิจไทยใน(สอง)ทศวรรษที่สูญหาย
ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย , THE 101.WORLD
https://www.the101.world/thailand-lost-decade

18. ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากโควิด 19
ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์, กรุงเทพธุรกิจ
https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/65250

19. รถยนต์ไฟฟ้า : ย้อนอดีตสู่อนาคต
ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์, ฐานเศรษฐกิจ
https://www.thansettakij.com/content/columnist/477830

20. ฟรีดริช ฮาเย็ก (Friedrich Hayek) คือใคร? มรดกทางความคิดของเขาส่งผลอย่างไรต่อโลกในยุคปัจจุบัน?
คุณสรงกรณ์ เตชวณิชย์พงศ์, เศรษฐสาร
http://www.setthasarn.econ.tu.ac.th/blog/detail/52