คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

13 July 2021
Read : 722

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดี รวมถึงคณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่คณะฯ ร่วมกันส่งมอบอาหารกล่อง 200 ชุด และ เครื่องดื่ม ให้กับคุณหมอ พยาบาล และ จิตอาสาเพื่อเพิ่มกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน อาคารยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564