ขอขอบพระคุณศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริจาคเงินสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

12 September 2022
Read : 748


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับเกียรติจากคุณพูลทรัพย์ ปิยะอนันต์ ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สำเร็จการศึกษาเมื่อปี 2506) และ ศ.คลินิก พญ.มานี ปิยะอนันต์ ภริยา เดินทางมาบริจาคเงินให้กับคณะฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ โดยมี ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค และ ตัวแทนนักศึกษาของคณะฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2565 ณ ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอขอบพระคุณ คุณพูลทรัพย์ ปิยะอนันต์ และ ศ.คลินิก พญ.มานี ปิยะอนันต์ ภริยา มา ณ โอกาสนี้