คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้มาเยือนจาก Center for International Development Evaluation, GSPA, Seoul National University

03 February 2023
Read : 363


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำโดย รศ.ดร.พีระ เจริญพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์ ผู้อำนวยการคณะทำงานวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์ คณะทำงานโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ Professor Suk-won Lee ตำแหน่ง Executive Director และ Ms.Kyeong Rang Park ตำแหน่ง Senior Researcher จาก Center for International Development Evaluation, GSPA, Seoul National University สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียน และเจรจาความร่วมมือเกี่ยวกับการจัด Inter Conference ร่วมกันกับคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ณ ห้อง 403 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566