ขอเชิญรับชมการเสวนาเรื่อง "สันติประชาธรรมในยุค Next Normal"

27 February 2023
Read : 925


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมการเสวนาเรื่อง "สันติประชาธรรมในยุค Next Normal"


รับชมการเสวนาย้อยหลังได้ที่: https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/177573931688280

วิทยากรร่วมเสวนา
- คุณชาลี รัตนวชิรินทร์ กรรมการผู้จัดการบริษัทครอบครัว เป่ายิ้งฉุบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศสันติประชาธรรม (พิเศษ) สำหรับภาคธุรกิจเอกชน ประจำปี 2563

- คุณณรงค์ศักดิ์ ชื่นสุชน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นซี โค่โค่นัท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภคดีเด่น ประจำปี 2565

- ผศ.ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

- ดำเนินรายการโดย ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้อำนวยการคณะทำงานสัมมนา เผยแพร่ จัดการองค์ความรู้และสื่อสารสาธารณะ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

รับชมภาพการเสวนาได้ที่: https://drive.google.com/drive/folders/1HVE5sr4DWos7Di