ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อ "Asian Economic Outlook: 2023 and Beyond"

28 March 2023
Read : 857


ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมการสัมมนาหัวข้อ "Asian Economic Outlook: 2023 and Beyond" (การสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ)


เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

รับชมได้ที่: https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/6198726436908642


ร่วมเสวนาโดย
Assoc.Prof.Dr.Marjorie C. Pajaron จาก School of Economics, University of the Philippines
Asst.Prof.Dr.Sk Md Azharuddin จาก GITAM School of Business, GITAM University
Dr.I Dewa Gede Karma Wisana จาก Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia
ดำเนินรายการโดย ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)