พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทย

30 March 2023
Read : 1,005


ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ธร ปีติดล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมสายลม 5021 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ในพิธีลงนามดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดพิธีลงนาม ซึ่งบันทึกข้อตกลงลงนามโดยนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล ตำแหน่ง รองเลขาธิการ กสทช. สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. และ ผศ.ดร.ธร ปีติดล เป็นผู้ลงนาม และนางสาวมณีรัตน์ กำจรกิจการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ รักษาการรองเลขาธิการ กสทช. สายงานวิชาการ และ ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ ลงนามในฐานะพยาน โดยมี รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สวทช. เข้าร่วมพิธีลงนามดังกล่าวด้วย