การประชุมวิชาการนานาชาติภายใต้หัวข้อ “The Successes of Strategic Purchasing for UHC in Thailand”

01 June 2023
Read : 750

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ School of Public Health, National University of Singapore ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการนานาชาติภายใต้หัวข้อ “The Successes of Strategic Purchasing for UHC in Thailand” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และ ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook และ YouTube EconTU Official
 
โดยในการประชุมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดการประชุม และการบรรยายหัวข้อ Background on the “Strategic Health Purchasing in ASEAN” project โดย Dr.Jeremy Lim จาก Saw Swee Hock School of Public Health, National University of Singapore และ การบรรยายหัวข้อ Overview of the health financing schemes in Thailand โดย ดร.ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรต่าง ๆ ร่วมอภิปรายในการประชุมดังกล่าว ดังรายชื่อต่อไปนี้
 
- พญ.ลลิตยา กองคำ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- ดร.นพ.ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คุณสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค
- ศ.ดร.นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย ประธานมูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ
- คุณคณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสนับสนุนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิและส่งเสริมป้องกันโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- ดำเนินรายการโดย Dr.Khor Swee Kheng จาก Saw Swee Hock School of Public Health, National University of Singapore
.
รับชมวิดีโอย้อนหลังได้ที่: https://www.youtube.com/live/2SgXjuuc928?feature=share
ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอได้ที่: https://drive.google.com/drive/folders/1WKk0FSmUAQ7VU91JT3GcoHC_yqCNBal2?usp=sharing
รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/drive/folders/18PrirknV0qUXEF2WQ_7g01FIaixqmOh6?usp=sharing