ขอแสดงความยินดีกับคุณวุฒิพงษ์ ตุ้นยุทธ์ นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้รับ “รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก” ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564

08 June 2023
Read : 258


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคุณวุฒิพงษ์ ตุ้นยุทธ์ นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้รับ “รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก” ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์เรื่อง "การจัดสรรทรัพยากรภายในครัวเรือนไทย : ค่าใช้จ่ายรายบุคคลและปัจจัยกำหนด"

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://research.tu.ac.th/uploads/research_admin/pdf/award/thesis_award/Thesis_Award_64.pdf