ชวนรับชมองค์ความรู้ของบุคลากรในคณะฯ ที่มีการประชาสัมพันธ์บน Facebook: EconTU Official เดือนกรกฎาคม 2566

08 August 2023
Read : 272
ชวนรับชมองค์ความรู้ของบุคลากรในคณะฯ ที่มีการประชาสัมพันธ์บน Facebook: EconTU Official เดือนกรกฎาคม 2566

1. The returns to education and wage penalty from overeducation: New evidence from Vietnam
รศ.ดร.ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์ และ Dr.Dai Binh Tran, Bulletin of Economic Research
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/boer.12409

2. การนำเสนอบทความจาก “โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2566”
นำเสนอโดย คุณณัชพล ประเสริฐสูง และ คุณเพชรอุมา มานิช, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
https://www.facebook.com/econcmuofficial/videos/147389668328446

3. งานสัมมนานำเสนอบทความ "Re-imagining Education: Do Science Experiments Improve Human Capital?"
นำเสนอบทความโดย Mr.Nitin Kumar Bharti ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์, EconTU Official
https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/614375577174604

4. นักวิชาการชำแหละผลต่อเศรษฐกิจตั้งรัฐบาลล่าช้า ไทยเสียโอกาสดึงลงทุน
รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์, ประชาชาติธุรกิจ
https://www.prachachat.net/economy/news-1348605

5. ภาพรวมเศรษฐกิจจีนครึ่งปี 2566
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น, Nation online
https://youtu.be/oEIk6_Wqm1E

6. ส่องอุตสาหกรรมอีวีไทย เมื่อ “สงครามการค้าสหรัฐ-จีน” ยืดเยื้อ
รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์, ประชาชาติธุรกิจ
https://www.prachachat.net/economy/news-1345662

7. เจรจาการค้าอย่างไรในโลกผันผวน?
รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์, The101.world
https://www.the101.world/trade-negotiation-in-volatile-world

8. แผนที่การลงทุนของบริษัทข้ามชาติ นัยต่อการเตรียมรับมือการแบ่งแยกห่วงโซ่การผลิตระหว่างสหรัฐฯ และจีนของไทย
รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ และ รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์, ThaiPublica
https://thaipublica.org/2023/07/does-thailand-benefit-from-trade-war

9. เมื่อไม่ต้องการเข้าใจเศรษฐกิจด้วยมุมมองเดียว วิจัยข้ามศาสตร์จึงเป็นคำตอบ
รศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์TU SDG Research Network
https://tu-sdgresearch.com/tu-sdg-champion-reseacher-policy-equality

10. วิเคราะห์ผู้นำจีน ปลด 2 บิ๊ก
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น, เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ช่อง 9 MCOT HD
https://youtu.be/3JvYkBPpiX8

11. เศรษฐกิจยุค‘โลกแบ่งขั้ว’ อยู่ให้เป็น‘ไทย’ได้ประโยชน์
กลุ่มคลัสเตอร์ความสามารถในการแข่งขัน คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. (ICRC), แนวหน้า
https://www.naewna.com/likesara/746608