คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้มาเยือนจาก Meijo University ประเทศญี่ปุ่น

09 August 2023
Read : 236


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.พีระ เจริญพร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง ผศ.ดร.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และตัวแทนเจ้าหน้าที่ของคณะ ฯ ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Yuri Sadoi และนักศึกษาจำนวน 26 คน จาก Faculty of Economics, Meijo University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเดินทางมาเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง "Cerramic", "Toko fee", "Black part time", "Food visualization" และ "Dragon lost market" ให้แก่นักศึกษาโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (BE) ชั้นปี 1 และปี 4 จำนวน 14 คน ได้รับฟังและอภิปรายร่วมกัน เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง 201 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ โดยหลังจากการนำเสนอ นักศึกษาโครงการ BE ได้จัดกิจกรรม Campus & Faculty Tour ให้แก่นักศึกษาจาก Meijo University เยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในคณะเศรษฐศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfb