ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นส่วนหนึ่งของ "คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

26 October 2023
Read : 171


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นส่วนหนึ่งของ "คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์