ชวนรับชมองค์ความรู้ของบุคลากรในคณะฯ ที่มีการประชาสัมพันธ์บน Facebook: EconTU Official เดือนตุลาคม 2566

31 October 2023
Read : 162
ชวนรับชมองค์ความรู้ของบุคลากรในคณะฯ ที่มีการประชาสัมพันธ์บน Facebook: EconTU Official เดือนตุลาคม 2566

1. หาคำตอบ “ผู้สูงอายุไทย” มีความมั่นคงหลังเกษียณหรือยัง
ผศ.ดร.ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย, Thai PBS
https://thevisual.thaipbs.or.th/equality/aging-prepare-for-retirement/

2. เส้นทางอันพึงปรารถนาของปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้าง (Generative AI) สำหรับประเทศไทย
ผศ.ดร.ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย, ผู้จัดการออนไลน์
https://mgronline.com/qol/detail/9660000088598

3. รวมผลงานของ รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" จากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ, Thammasat University Library
https://www.facebook.com/photo/?fbid=713671410801305

4. สถานการณ์ “เงินบาทอ่อนค่า” กระทบต่อชีวิตของคุณหรือไม่ ? แล้วอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เงินบาทอ่อนค่าได้บ้าง ?
ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว, Thai PBS
https://thaip.bs/tU5JaXU

5. Thai collaboration with Initiative yields fruit
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น, China Daily
https://global.chinadaily.com.cn/a/202310/16

6. ประชุม Belt and Road Forum ไทยได้ประโยชน์อะไร
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น, MCOT News FM 100.5
https://youtu.be/0kF3pDrVkfw?si=Uoefmj1K4eDzEosQ

7. หนึ่งทศวรรษ BRI: แผนการใหญ่สีจิ้นผิง
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น, THE STANDARD
https://thestandard.co/bri-xi-jinping-big-project


8. งานสัมมนาหัวข้อ "The Strength of Weak Tools and Clear Missions: De Facto Decentralization and the Tension Between Citizens’ Welfare and Formal Instructions in Thai Districts"
นำเสนอบทความโดย Assoc.Prof.Dr.Dan Honig ดำเนินรายการโดย Dr.Brian Patrick Kennedy, EconTU Official
https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/865683611503291

9. Predicting Provincial GDP by Using Satellite Data and Machine Learning Methods: A Case Study of Thailand
รศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ ร่วมกับ คุณณัชพล ประเสริฐสูง และ คุณวิชญา พีชพัฒน์, Asian Develoment Review
https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S0116110523400024

10. ยางไทยไม่ยืดหยุ่น : ปัญหาความไม่ยืดหยุ่นทางราคาของอุปสงค์ในตลาดยางพาราไทย
คุณจิดาภา ลู่วิโรจน์, เศรษฐสาร
https://setthasarn.econ.tu.ac.th/blog/detail/661

11. งานสัมมนาวิชาการประจำปี Equity Forum 2023 “ทุนมนุษย์เพื่อยุติความเหลื่อมล้ำ”
ร่วมสัมมนาโดย ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว, กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
https://www.facebook.com/EEFthailand/videos/1422448401961781