ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (BE) ได้รับรางวัลที่ 3 จากการเเข่งขันโครงการ GenZ Hackathon Case Competition

01 November 2023
Read : 139


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคุณอมลวรรณ บุญธิติ และ คุณมนัสนันท์ ประภาธนานันท์ นักศึกษาโครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (BE) รุ่นที่ 31 ได้รับรางวัลที่ 3 จากการเเข่งขันโครงการ GenZ Hackathon Case Competition การแข่งขันสร้าง Solution เจ๋งๆ ให้ตรงใจกลุ่ม GenZ ภายใต้หัวข้อ "How to be the preferred companion to help a generation of young adults to Earn, Save, Spend, Donate, Invest and/ or Protect better?" จัดโดย บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คว้าเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท