ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" จากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

28 November 2023
Read : 164


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" จากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์