ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาโครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (BE) ได้รับ "รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3" และ "รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4" จากการเเข่งขัน Legacy by MUIC Case Competition 2024

06 February 2024
Read : 264


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาโครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (BE) ได้รับ "รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3" และ "รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4" จากการเเข่งขัน Legacy by MUIC Case Competition 2024 จัดโดย Mahidol University International College (MUIC) เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีสมาชิกดังต่อไปนี้

ทีม Legend consulting - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3
คุณพิธวัส เดชเกิด
คุณบุญญามิตตา ยิ้มไตรพร
คุณสุดา ศิริมณีวัชร
คุณปริยากร ฉ่ำกมล

ทีม TIMJ - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4
คุณสุพิชชา มีปลอด
คุณเพ็ญพิชา วงศ์วนิชทวี
คุณพิณพลอย พรหมพินิจพงศ์
คุณธันย์ชนก อเนกสิทธิสิน

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่: https://muic.mahidol.ac.th/eng/legacy-by-muic-2024/

ขอขอบคุณภาพจาก Legacy by MUIC