โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 44

07 February 2024
Read : 538


ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนคุณครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 44

พิเศษ !! เข้าร่วมการอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับวุฒิบัตรหลังจบการอบรม เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 75 ปี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มอบความรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้
- เศรษฐศาสตร์และการตัดสินใจ
- ตลาดแข่งขันและความล้มเหลวของตลาด
- ดัชนีเศรษฐกิจมหภาค
- รัฐกับระบบเศรษฐกิจ
- เศรษฐกิจสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์
- เศรษฐกิจสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
- กฎหมายแข่งขันทางการค้า
- กฎหมายแข่งขันทางการค้าในการบังคับใช้ในประเทศไทย

อบรมแบบออนไลน์ผ่าน Zoom meeting ระหว่างวันที่ 23 – 26 เมษายน 2567 รับจำนวนจำกัด
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/1Yl0JEpbU349vTfXhQ


สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์
โทรศัพท์ : 02 613 2406 (นราชล) หรือ 02 613 2404 (มัลลิกา)
E-mail : ertc@econ.tu.ac.th

*หมายเหตุ : กำหนดการและหัวข้ออบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม