ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมการสัมมนาหัวข้อ “ผลกระทบของทุนเสมอภาคต่อการมาเรียนและการเรียนต่อ”

12 February 2024
Read : 255


ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมการสัมมนาหัวข้อ “ผลกระทบของทุนเสมอภาคต่อการมาเรียนและการเรียนต่อ”


วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 l 10.30 – 12.00 น.
รับชมได้ที่: https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/1169192747786622

นำเสนอโดย ผศ.ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว