ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมการสัมมนาหัวข้อ “Consequences of China’s changing economy for development in middle-income countries”

15 February 2024
Read : 261


ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมการสัมมนาหัวข้อ “Consequences of China’s changing economy for development in middle-income countries”

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 l 10.30 – 12.00 น.
รับชมได้ที่: https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/1140386650655710

นำเสนอโดย Prof.Ian Coxhead - University of Wisconsin–Madison
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์