สมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมการเสวนาเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตอย่างยั่งยืน

11 June 2024
Read : 1,141