ขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ที่ได้รับเหรียญรางวัล และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40

13 June 2024
Read : 891


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ที่ได้รับเหรียญรางวัล และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 "อ่างแก้วเกมส์ 2024" ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณศรีวรรณ ศรีสวัสดิ์ ได้รับเหรียญเงิน กีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภททีมหญิง รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป 

คุณธีรวัฒน์ สุดประเสริฐ ได้รับรางวัลทั้งหมด 5 รางวัล ได้แก่
- เหรียญทอง กีฬากรีฑา ประเภท 200 เมตรชาย รุ่นอายุ 30 - 34 ปี
- เหรียญทอง กีฬากรีฑา ประเภท 100 เมตร ชาย รุ่นอายุ 30 - 34 ปี
- เหรียญเงิน กีฬากรีฑา ประเภทวิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี 
- เหรียญทองแดง กีฬากรีฑา ประเภทวิ่งผลัด 4x400 เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี
- เหรียญทองแดง กีฬากรีฑา ประเภท 400 เมตร ชาย รุ่นอายุ 30 - 34 ปี

คุณธรรญวรรณ ธรรมเนียม ได้รับเหรียญทอง กีฬาอีสปอร์ต ทีมผสม และเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย กีฬาอีสปอร์ต ทีมหญิง

คุณพิชามญชุ์ ดีทน เข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย กีฬาอีสปอร์ต ทีมหญิง

คุณเสริมศักดิ์ กรุดเงิน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์ ประเภทชายเดี่ยวมือ 2

คุณไพซอล อาลี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล และว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์และท่ากบ 50 เมตร