​​​​​​​คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานวันครบรอบการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ปีที่ 75

17 June 2024
Read : 1,008


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานวันครบรอบการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ปีที่ 75 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ โดยมีคณบดี พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรของคณะ ฯ ร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย และทำบุญพิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ รักษาการแทนอธิการบดี และ รศ.ดร.สุปรีดี ฤทธิรงค์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติร่วมทำบุญพิธีสงฆ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 โดยงานสถาปนาในปีนี้ ทางคณะฯ ได้จัดการเสวนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี การสถาปนาคณะฯ ภายใต้หัวข้อ “เล่าขานการพัฒนา 74 ปีที่ผ่านมา สู่ทิศทางและโอกาสในอนาคต” ร่วมเสวนาโดยอดีตคณบดีของคณะฯ และ กิจกรรมมุทิตาจิตต่ออาจารย์และเจ้าหน้าที่อาวุโส

นอกจากนี้ งานสถาปนาในปีนี้ได้รับเกียรติจากคุณประกิต อภิสารธนรักษ์ บริจาคทุนเพื่อการศึกษาให้แก่คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท คณะเศรษฐศาสตร์ ขอขอบพระคุณคุณประกิต อภิสารธนรักษ์ มา ณ โอกาสนี้

รับชมภาพบรรยากาศงานได้ที่: https://drive.google.com/drive/folders/1XETEfulg4cZKnDWXCW_WUGEhiLPzGl8u?usp=sharing