เกี่ยวกับศูนย์คอมพิวเตอร์

หน่วยบริการคอมพิวเตอร์มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้การสนับสนุนด้านวิชาการของคณะฯ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบแบ่งออกได้เป็นดังนี้ 

 • บริการการใช้คอมพิวเตอร์
 • การออกแบบพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
 • การให้บริการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
 • การตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และ ซอฟต์แวร์
 • การให้บริการด้านวิชาการ
 • การพัฒนาเว็บไซต์และโปรแกรมใช้งาน

หน่วยบริการการคอมพิวเตอร์ ท่าพระจันทร์

อีเมล computer@econ.tu.ac.th,
computer_t@econ.tu.ac.th
ที่ตั้ง ชั้น 4 อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ (60ปี)
โทรศัพท์ 02-613-2426
02-613-2436
เวลาให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08:30 - 15:30 น.

หน่วยบริการคอมพิวเตอร์ ศูนย์รังสิต

อีเมล computer@econ.tu.ac.th,
computer_r@econ.tu.ac.th
ที่ตั้ง ชั้น 2 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารตัว Y)
โทรศัพท์ 02-6696-5989,
02-696-5985
เวลาให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.
 
ที่ตั้ง ชั้น 2 อาคารเดือน บุนนาค (อาคาร วจ.)
โทรศัพท์ 02-564-4440 ต่อ 1728
เวลาให้บริการ ภาคเรียน 1-2/2565 งดให้บริการ
 
 

โปรแกรมที่ติดตั้งในห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ และระบบ VDI

 • MS Office 2019
 • PowerBI V.2.106
 • Stata 17
 • Eviews 12
 • Matlab (ใช้งานผ่าน Online)
 • Anaconda V.3-2022 
 • R-Studio
 • SPSS (ใช้ได้เฉพาะที่ห้องคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัย) 

ฐานข้อมูลออนไลน์

 • CEIC Data
 • Eikon with DataStream (จองใช้งานล่วงหน้าผ่านระบบที่ www.booking.econ.tu.ac.th)