งานวันครบรอบ 72 ปี การสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14 June 2021
Read : 503
เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 คณาจารย์และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันทำบุญถวายปัจจัยและเครื่องอุปโภคบริโภค แด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันครบรอบการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 72 เพื่อความเป็นสิริมงคล (โดยคำนึงถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม) ณ วัดน้ำวน จังหวัดปทุมธานี