พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ The Faculty of Development Economics, VNU University of Economics and Business (VNU-UEB)

28 April 2022
Read : 169


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ The Faculty of Development Economics, VNU University of Economics and Business (VNU-UEB) โดยมี ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดี เป็นผู้ลงนามในข้อตกลงดังกล่าว และ ผศ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์ ผู้อำนวยการคณะทำงานวิเทศสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในพิธีลงนาม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ผ่านระบบ Zoom Application ณ ห้อง Co-working space คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
.
โดยข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ การแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การเดินทางเยี่ยมเยียนของบุคลากร การสอนและการให้คำแนะนำเรื่องวิทยานิพนธ์ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สัมมนา โครงการวิจัยร่วมกัน และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือ