คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจและอาลัยกับการจากไปของ ศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16 May 2023
Read : 955


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจและอาลัยกับการจากไปของ ศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์