ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภัททา เกิดเรือง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์" จากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

30 May 2023
Read : 493


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภัททา เกิดเรือง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์" จากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์